Att använda din FarmCam IP

Reservdelar och tillbehör
Alla delar i farmCam IP-paketet finns som reservdelar, se avsnittet ”Detta finns i din farmCam IP-låda”-. Det finns också ett antal tillbehör till farmCam ...
Tis, 3 Maj, 2022 at 1:40 E.M.
Att se kamerans bild
För att se videon från en installerad kamera, öppna appen, hitta kamerans namn och klicka på kamerabilden eller denna ikon nedanför kameranamnet. Om f...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:25 F.M.
Rörelsedetektion
Rörelsedetektorn ställs in under Sensitivity Setting i Advanced Settings-menyn. För den kamera där du vill slå på rörelsedetektorn, klicka på kamerain...
Ons, 13 dec., 2017 at 9:52 F.M.
Advanced Settings-menyn
Admin Password: Här kan du ändra lösenordet för att komma in i Advanced Settings-menyn. Time Zone: Ställ in din tidszon. Detta påverkar tidsangivelsen för ...
Fre, 24 nov., 2017 at 3:36 E.M.
Inspelning
Kameran kan spela in när den detekterar en rörelse. För att ställa in denna funktion, gå till avsnittet om rörelsedetektion. Kameran har inget internmin...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:27 F.M.
Pushnotiser
Du kan få pushnotiser i din telefon/platta när kameran detekterar en rörelse. OBS: Rörelsedetektorn måste vara påslagen för att detta ska fungera (se avsn...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:26 F.M.
Återställning av kameran
Kameran kan återställas genom att trycka och hålla inne knappen på kamerasladden tills den röda LED:en börjar blinka. Alla inställningar sätts till standard...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:28 F.M.
Appversion
Information om appversionen hittar du med i-knappen i nedre högra hörnet. Välj About för att se versionsinformationen.
Fre, 6 Okt, 2017 at 4:35 E.M.
PIN-kod
Appen kan skyddas med en PIN-kod. För att ställa in denna, klicka på i-knappen i nedre högra hörnet. Välj Setup PIN lock. Du kommer nu till PIN-kodsme...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:30 F.M.
Ta bort en installerad kamera
För att ta bort en installerad kamera, klicka på Inställningar-knappen. Klicka sedan på soptunneknappen. Bekräfta sedan att du vill ta bort denna ...
Tors, 5 Okt, 2017 at 11:29 F.M.