Användning av din MachineCam

Reservdelar och tillbehör
Alla delar som ingår i machineCam-systemet finns som reservdelar, se avsnittet ”Detta finns i din machineCam-låda”. Det finns också ett flertal tillbehör t...
Fre, 6 Okt, 2017 at 1:51 E.M.
Menyfunktioner
Tryck på den runda knappen för att komma in i menyn. OBS: Håll inte inne den runda knappen för länge – detta stänger av monitorn. De åtta menyfunktion...
Fre, 22 sep., 2017 at 10:32 F.M.
Tvåskärmsläge
Genom att trycka på den fyrkantiga knappen så kommer man till tvåskärmsläget där man kan se två kameror samtidigt. När monitorn är i tvåskärmsläge så kommer...
Fre, 22 sep., 2017 at 10:28 F.M.
Så kommer du igång
machineCam-systemet är väldigt lätt att använda. Se till att kameran och monitorn sitter fast ordentligt och är inkopplade till sina strömkällor. Moni...
Fre, 22 sep., 2017 at 10:23 F.M.
Navigera mellan kanalerna
Genom att trycka på någon av pilknapparna så byter monitorn kanal. Efter kanal 4 finns ett Scan-läge där monitorn loopar genom alla kanaler som valts för de...
Fre, 8 sep., 2017 at 9:39 F.M.