Allmän information om FarmCam

Tekniska specifikationer
Fre, 6 Okt, 2017 at 4:16 PM
Information om återvinning
Fre, 6 Okt, 2017 at 4:18 PM
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar LUDA.farm att denna typ av radioutrustning av typ farmCam, art nr. 1024, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten ...
Fre, 6 Okt, 2017 at 4:19 PM