SmartPlug - Vanliga frågor & felsökning

Hur återställer jag SmartPlug
Alternativ 1: Återställning Tryck på återställningsknappen en gång och vänta ca 1 minut tills LED-lampan snabbt blinkar i grönt igen. Alternativ 2:...
Tors, 9 nov., 2017 at 2:40 E.M.
Varför kan jag inte ansluta SmartPlug till My.Luda.Farm-appen?
Kontrollera GSM status-lampan: Grön LED som blinkar snabbt? Kontrollera att SmartPlug IMEI i appen är korrekt. Ingen grön LED? Försäkra dig om a...
Tors, 22 juni, 2017 at 11:21 E.M.
Hur ansluter SmartPlug till appen?
SmartPlug levereras med ett SIM-kort med GSM-anslutning. SmartPlug ansluter My.Luda.Farm-servern via GSM och informationen från SmartPlug visualiseras i My....
Tors, 22 juni, 2017 at 11:13 E.M.
Kan jag använda SmartPlug var som helst?
SmartPlug kräver GSM-anslutning för at fungera och eluttaget/stickproppen måste vara av rätt typ. SIM-kortet till SmartPlug är begränsat till användning i...
Tors, 22 juni, 2017 at 11:14 E.M.
Hur många personer kan få tillgång till min SmartPlug?
Så många som du behöver. Anställda, familj och vänner kan bjudas in till din gård på nätet i My.Luda.Farm. Den här praktiska funktionen ger även anställd...
Fre, 17 nov., 2017 at 3:25 E.M.
Kan jag ansluta flera SmartPlug till My.Luda.Farm?
Ja, du kan lägga in flera SmartPlug i appen.
Tors, 22 juni, 2017 at 11:15 E.M.
Vad kan jag ansluta till SmartPlug?
Ett brett utbud av utrustning kan användas tillsammans med SmartPlug. Utrustningens strömförbrukning får dock ej överstiga SmartPlugs strömkapacitet. 230V...
Tors, 22 juni, 2017 at 11:15 E.M.
Vad behövs för att SmartPlug ska fungera?
SmartPlug kräver GSM-anslutning för att fungera och eluttaget måste vara av rätt typ. Enheten som du använder appen på måste vara ansluten till internet nä...
Tors, 22 juni, 2017 at 11:17 E.M.
Går SmartPlug att använda utan appen?
Du kan slå på och av SmartPlug manuellt genom att trycka på knappen på framsidan. LED-lampan visar strömstatus.
Tors, 22 juni, 2017 at 11:18 E.M.
Kommer min SmartPlug fungera som vanligt efter ett strömavbrott?
När strömmen kommer tillbaka återansluter SmartPlug automatiskt och ställer in det läge som var aktivt när strömmen bröts.
Tors, 22 juni, 2017 at 11:16 E.M.