FAQ

Hur spelar jag spela in?
Sätt in ett formaterat mikro SD-kort i monitorn och gå in i menyn och slå på inspelningsfunktionen.  Vid inspelning kommer kanalen (eller kanalerna...
Fre, 18 sep., 2020 at 3:23 PM