Av säkerhetsskäl måste du avinstallera appen från din telefon/platta och installera den igen. Du kommer sedan behöva installera alla kameror på nytt. Kamerainställningarna är lagrade i kamerorna och påverkas inte av detta.