Monitor

Välj rätt strömkabel beroende på hur monitorn ska drivas, och koppla strömkabeln till monitorns kabel.

Om monitorn ska drivas direkt från fordonets elsystem, koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol. Om den vita kabeln kopplas till den positiva kabeln för backljuset så kommer monitorn automatiskt att byta till kanal 4 när backljuset tänds. Det är inte nödvändigt att koppla in den vita kabeln om denna funktion inte ska användas.

Om monitorn ska drivas via 12V cigarettuttaget, sätt i adaptern i uttaget.

Fäst monitorfästet på monitorns baksida. Rengör ytan där sugkopparna ska sitta, och fäst sugkopparna ordentligt så att monitorn inte ramlar ner.

mC-monitor-installation

Kamera

Om kameran ska användas med ett PowerBank-batteri, fäst den medföljande magneten på kamerafästet. Se till att skruvarna inte sticker ut utanför magnetytan då det märkbart försämrar magnetens fästförmåga. Koppla kameran till Flexi Pack-/PowerBank-batteriet och placera kameran och batteriet på önskat ställe. OBS: Flexi Pack-/PowerBank-batteriet driver kameran så fort det kopplats in. Om du lämnar batteriet inkopplat när kameran inte används så kommer batteriet snabbt att ladda ur.

Om kameran ska drivas direkt från fordonets elsystem, fäst kamerafästet ordentligt på lämplig plats. Använd förlängningen till kamerans strömkabel och koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol.