machineCam-systemet är väldigt lätt att använda.

  1. Se till att kameran och monitorn sitter fast ordentligt och är inkopplade till sina strömkällor. Monitorns röda LED lyser när den är kopplad till en strömkälla.
  2. Kameran slås på automatiskt när den kopplas till en strömkälla – det finns ingen på/av-knapp.
  3. Monitorn slås på genom att trycka in och hålla ner den runda knappen i ungefär 3 sekunder. Kamerabilden dyker då automatiskt på kanal 1. I annat fall, se ”Lägg till kamera”-avsnittet.