Genom att trycka på någon av pilknapparna så byter monitorn kanal. Efter kanal 4 finns ett Scan-läge där monitorn loopar genom alla kanaler som valts för detta.