Genom att trycka på den fyrkantiga knappen så kommer man till tvåskärmsläget där man kan se två kameror samtidigt. När monitorn är i tvåskärmsläge så kommer vänsterpilen att byta kanal på den vänstra bilden, och högerpilen byter kanal på den högra bilden. På detta sätt kan du enkelt ställa in vilka kameror du vill se utan att behöva gå in i en inställningsmeny. Det finns ingen loopfunktion för tvåskärmsläget.