Vänta tills nedräkningen har börjat med att ansluta strömmen till kameran. Om strömmen är på sedan tidigare så kommer kameran inte automatiskt hitta monitorn. Om det inte är praktiskt möjligt för dig att ansluta kamerans ström under nedräkningen, tryck på ”PAIR”-knappen på kamerans baksida med en penna eller ett gem istället.