Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrål- ning understiger de gränsvärden som anges i R&TTE direktivet (1999/5/EC).

Använd inte produkterna på följande platser:

 

– Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning.

– Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning.

– Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet.

– Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land.

– Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk.

– Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal!

– Placera inte adaptrarna så att de riskerar att få in vatten i strömkontakterna.

– Täck inte över strömadaptrarna och placera dem inte på värmekänsliga material.

– Lyft inte kameran eller monitorn i antennen.

– Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar.

LUDA.farm avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken.