Det är fullt möjligt att komplettera ditt farmCam-paket med ytterligare kameror. Kontakta din återförsäljare eller besök http://luda.farm