Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal!

Läs igenom hela användarhandboken innan du påbörjar installationen av din kamera.

Använd inte produkterna på följande platser:

Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning.
 Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning.
 Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet.

  • Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land.
  • Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk.
  • Lyft inte kameran eller monitorn i antennen.
  • Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar.

Luda.Farm AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken.

Hantera ej systemet under körning!