Meny av/på, tryck på ”MENY”

Gå upp/ner i menyn, tryck på pil upp/pil ner

Aktivera avståndsreferenslinjer för backning, tryck på symbolen under pil ner

Ström på, håll nere knappen längst ner till vänster

Ändra kanal genom att trycka på PAIR/CH

Para en kamera genom att hålla nere PAIR/CH, se avsnittet Användning av extra kameror

Meny

  • Contrast (Kontrast)
  • Brightness (Ljusstyrka)
  • Saturation (Färgmättnad)
  • Language (Språk)
  • Reset (Återställ) 
    • Yes/No (Ja/Nej)