Illustrationen här ovan visar hur kameran och monitorn monteras. På grund av strömkabelns längd måste kameran placeras på max 3 m avstånd från en lämplig strömkälla. Strömkällan är vanligtvis belysningen i transporten. Monitorns strömkabel är 3 m lång.

Vid fri sikt är räckvidden mellan kamera och monitor upp till 150 m. Då alla fordon är olika rekommenderar vi att pröva signalstyrkan innan delarna monteras permanent.

Information

Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder (fönster, väggar etc.) de måste passera. Om ett hinder är av metall, försämras signalstyrkan markant.