1. Montera sugproppsarmen i bilen och fäst monitorn. Försäkra dig om att allt sitter stadigt och säkert.
  2. Anslut biladaptern till monitorn och sedan till bilens cigarettuttag. (6-24V) Alternativt, anslut monitorn till lämplig strömkälla med direktströmkabeln.
  3. Slå på tändningen för att starta monitorn. Om monitorn inte startar automatiskt, tryck på strömknappen på monitorn. Då kameran inte är installerad ännu kommer ingen bild att dyka upp på skärmen.
  4. Stäng av monitorn och fortsätt med kamerans installation.