Med fri sikt menas att inga objekt (väggar, träd etc.) finns mellan kamera och mottagare. Metall försvagar signalen avsevärt.