Ja, om du installerar ett SD-kort i monitorn. Se avsnitten ”Installera ett SD-kort” och ”Menyfunktioner/Inspelning”.