Extraantennen (art. nr. 5027) passar till både kameran och monitorn, men den ger bäst effekt om den placeras på den sändande sidan (kameran).