Produkterna från LUDA.Farm AB sänder på frekvensen 2,4 GHz. Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrålning understiger de gränsvärden som anges i EMC direktivet 89/336/EEC och R&TTE direktivet (1999/5/ EC).

Innan du börjar installera ditt nyinköpta MachineCam Mini-paket ber vi dig att läsa igenom nedanstående avsnitt Säkerhetsföreskrifter/Viktig information.