Kameran kan vinklas till olika positioner beroende på placering. Lossa och/eller flytta justeringsskruvarna tills den önskade vinkeln har uppnåtts. Kameran kan monteras var som helst där en strömkälla finns tillgänglig inom 3 meters avstånd.