Syftet med detta felsökningskapitel är att systematiskt gå igenom de fel som kan ha uppstått vi installationen. Följ schemat nedan för att lokalisera problemet med din installation.

Monitorn anses fungera om strömknappen lyser och menyvalen syns.

Problem Möjligt fel Lösning
Ingen bild alls (Svart) Monitorn är inte påslagen. Slå på monitorn med hjälp av Av/På-knappen.

Montorn är inte ansluten till en strömkälla. Starta motorn för att se till att cigarettuttaget leder ström.


Kontrollera att cigarettadaptern är helt intryckt i uttaget (den röda dioden ska lysa på adaptern).


Kontrollera att andra änden på cigarettadaptern är ansluten till monitorn.


Försäkra dig om att knappen på biladaptern är intryckt.
Ingen bild (Ingen signal) Ingen antenn på kameran. Försäkra dig om att antennen är påskruvad på kamerans baksida och att den sitter ordentligt fast.

Fel kanal är vald. Välj rätt kanal på monitorn.

Kameran får ström (strömindikatorn lyser) men du får ändå ingen signal. Kontrollera att antennen är fäst ordentligt, para kameran och monitorn.

Kameran får inte ström (strömindikatorn lyser inte). Starta motorn och slå på strömmen till strömkällan.

Strömkällan ger inte tillräckligt mycket ström. Kontrollera att kontakterna är hela och sitter ordentligt fast, pröva en alternativ strömkälla.

Signalstyrkan är inte tillräcklig. Vinkla antennen annorlunda eller flytta kameran till en annan position.
Svartvit bild Bleka färger eller svartvit bild. I mörka förhållanden går IR-dioderna igång automatiskt, vilket ger blekare färger. I helt mörka förhållanden blir bilden svartvit. Detta är helt normalt.