Om du upplever problem med pushnotiser kan du behöva uppgradera programvaran (firmware) i din FarmCam IP. Behövs dock inte för farmCam IP2 då den uppdateras trådlöst.


1. Använd ett CLASS10 SD kort eller med ett kort med lägre hastighet.

2. Formatera SD-kortet och säkerställ att det inte innehåller några filer eller mappar.

3. Spara de tre bifogade filerna nedan på SD-kortet (de ska inte ligga under en mapp)

4. Dra ur kontakten från kameran och sätt sedan in SD kortet. Därefter koppla in strömkabeln och nätverkskabel (ifall den används).

5. LED lampan kommer börja blinka, vänligen vänta ungefär 2-3 minuter tills LED lampan lyser stadigt rött. 

6. Kameran kommer återgå till ursprungliga inställningar efter mjukvaruuppdateringen med standardlösenord (123456).