Information

Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder (fönster, väggar etc.) de måste passera. Om ett hinder är av metall, försämras signalstyrkan markant.