Alternativ 1: Återställning

Tryck på återställningsknappen en gång och vänta ca 1 minut tills LED-lampan snabbt blinkar i grönt igen.Alternativ 2: Fabriksåterställning

Håll Av/På-knappen nedtryckt i ca 5 sekunder tills LED-lampan lyser rött, vänta sedan 1 minut.