Ja – machineCam Mobility använder digital störningsfri överföringsteknik och fungerar på alla vanligt förekommande maskiner inom jordbruket.