I bifogad Quick Installation Guide kan du läsa om följande:


  • Så funkar det
  • Detta ingår 
  • Installation av FarmCam HD
  • Teknisk specifikation