Om du inte har tänkt att använda produkten under en period är det bäst att först stänga av den för att inte dränera batteriet.

För att stänga av den, tryck på ON/OFF knappen i 2 sekunder, släpp knappen och tryck sedan en gång till. Klicka på länken för att se hur man gör. https://youtu.be/53tBH9CrhQk


Förvara produkten med åtminstone 40 % batteri för att bevara batterikapaciteten.