Ja, man kan göra en manuell direktmätning genom att hålla inne knappen på Luda.Fence i 2 sekunder tills att lampan till vänster lyser grönt. Därefter kan du se spänningsvärdet i appen my.luda.farm.