Om det finns många nätverk i närheten eller andra produkter som kommunicerar 2,4GHz kan detta störa din FarmCam IP kamera. 

Framförallt kan det försvåra installationen. I sådant fall, stäng av övriga produkter och nätverk tillfälligt för att komma igång.