I bifogad Quick Installation Guide kan du läsa om följande:

  • Så funkar det 
  • Detta ingår 
  •  Installation av MachineCam Mobility
  •  Teknisk specifikation