Om du vill återställa inställningarna i mottagaren så trycker du först på på inställningar-symbolen som är markerad i bilden nedan. Längre ner finner du "Återställ" tryck sedan "OK".Inställningarna kommer fabriksåterställas och mottagaren kommer starta om.