Det finns ett flertal stängselaggregat på marknaden som är byggda för olika längd på stängslet, miljöer och djur. Syftet är att skicka ut elektriska pulser till stängslet som är tillräckligt starka för att djuren inte ska rymma men utan att riskera någon skada. Beroende på om det är ett större eller mindre elaggregat kommer mönstret för pulserna se olika ut. 


Eftersom spänningen skickas ut som en puls och inte en konstant spänning är det mer utmanande att mäta spänningen. Dessutom finns det inga standarder för hur ett elaggregat ska skapa pulsen eller hur man ska mäta pulsen, därför kan det förekomma variationer i mätningar mellan olika spänningsmätningsprodukter, inklusive Luda.FenceAlarm. 


Luda.FenceAlarm kan mäta spänningen från alla elaggregat men mätvärdena kan variera och bero på jordning, väderförhållanden, vegetation runt stängslet och avståndet till elaggregatet.


För att få mest korrekta mätninagar:

  1. Se till att stängslet är i bra skick och att eltråden inte är i kontakt med något material som kan jorda. 
  2. Jordningspinnen ska placeras djupt i marken.  
  3. Placera Luda.FenceAlarm på en position som du är intresserad av att mäta. 
  4. Om du upplever att Luda.FenceAlarm är felaktigt skalad för ditt stängsel kan du justera värdet under produktinställningar i my.luda.farm.


Ni hittar spänningskalibreringen här: