Vid installation av FarmCam HD ombeds man ange ett nytt personligt lösenord. Om, lösenordet inte är ändrat är det 12345 som standard.