EU Försäkran om överensstämmelse finns bifogad nedan.