EU-försäkran om överensstämmelse finns bifogad nedan.