Notera att kameran kommer återgå till fabriksinställningar efter den återställs. 


1. Öppna upp baksidan av kameran.