Om du inte vill ha ljudalarm från din mottagare när den detekterar rörelse, gå till 

Enhetsinställningar --> Inställningar för rörelsedetektering --> och klicka ur "Varning ljud"