Om kameran inte används under tiden, tar det 5 timmar i rumstemperatur att ladda batteriet i FarmCam Mobility med medföljande strömadapter.

När temperaturen går under 0 grader slutar batteriet att ladda helt och hållet. 

Med SolarCharger beror laddningstiden på solen, temperaturen och hur mycket som kameran används. Under vintern då solen står lågt, eller inte kommer fram alls, och temperaturen är låg minskar laddningsmöjligheterna. Därför kan man behöva ladda upp batteriet med strömadaptern ett par gånger under vintern.