Får kameran ström? För att säkerställa strömförsörjningen, koppla kameran direkt till ett laddat bilbatteri. 


Om det fungerar med bilbatteriet, försök para kameran med monitorn igen. Glöm inte att trycka på knappen bak på kameran i flera sekunder, under tiden som monitorn räknar ner, tills den har parat.