Den bifogade Quick Installation Guide beskriver följande:


  • Hur LiftCam HD fungerar
  • Vad som ingår i förpackningen
  • Installation av LiftCam HD
  • Teknisk specifikation