Den bifogade installationsguiden innehåller följande information på engelska, franska, tyska och svenska. 

  • Teknisk specifikation
  • Vad som finns i boxen
  • Installation av FarmCam 360S