Rörelsedetektorn ställs in under Sensitivity Setting i Advanced Settings-menyn.


 1. För den kamera där du vill slå på rörelsedetektorn, klicka på kamerainställningsikonen.
  app_device_edit
 2. Klicka på Advanced.
  Foto 2015-03-31 15 15 30
 3. Ange administratörslösenordet. Detta är ett annat lösenord än säkerhetskoden men de har samma grundinställning (123456).
 4. Du är nu inne i Advanced Settings-menyn. Skrolla ner för att hitta Sensitivity Setting-delen.
  Foto 2015-03-31 15 16 23
 5. För att slå på rörelsedetektorn, växla Notify Enable-brytaren till aktiv.
 6. Detektionsläget kan sättas till Off (ingen rörelsedetektion), PIR Enabled (en hårdvarubaserad biomassadetektor) eller Software (mjukvaruanalys som förbättrar PIR) 
 7. PIR detekterar rörelse på upp till 5 meters avstånd.
 8. För Software så kan känsligheten ställas in på Motion Detection-raden. Denna rad är bara synlig när Software är valt. Man kan använda olika känslighetsinställningar för dag och natt.
  1. LOW: för större objekt på 3-5 meters avstånd
  2. HIGH: för mindre objekt på 5-6 meters avstånd
 9. Om du vill ha ett email när kameran detekterar en rörelse, klicka på E-Mail-raden och skriv in informationen för avsändar- och mottagarkontot. Vi rekommenderar att du använder G-mail som avsändarkonto. Lösenordet hör till avsändarkontot.
  • Use SSL: ja
  • SMTP server: smtp.gmail.com
  • SMTP port: 465
   Foto 2015-04-23 14 33 42
 10. Tryck OK och sedan BACK
 11. Aktivera Enable E-mail alert för att aktivera email.
  Foto-2015-04-23-15-16-14
 12. För att kameran ska kunna spela in när rörelse detekteras behövs ett micro SD-kort. Platsen för SD-kortet finns på kamerans baksida under gummilocket, bredvid strömkabeln. SD-kortet bör vara klass 10 för bästa prestanda.
 13. Du kan bestämma om de äldsta filerna ska skrivas över på micro SD-kortet genom att aktivera "Overwrite SD Card". Om du hellre vill behålla alla filer och manuellt radera dem, inaktivera "Overwrite SD Card". OBS! Kameran kommer inte kunna spela in när SD-kortet är fullt om du inaktiverar överskrivning.