Grundkoden är 123456, men den måste ändras när man installerar kameran första gången. För att återställa kameran till fabriksinställningar, tryck på knappen på kamerasladden cirka 5 sekunder tills den röda LED:en börjar blinka.


OBS! Kameran kommer bli fabriksåterställd och installationen av kameran behövs göras igen.