ProblemTänkbart felÅtgärd
1.     Jag kan inte se kamerabilden
 1. Kameran är inte uppkopplad
 2. Din telefon/platta har ingen internetuppkoppling
 1. Gå igenom följande: 
  1. Klicka på återanslutningsknappen flertalet gånger.
  2. Se till att kamerans strömkabel är inkopplad. När kameran har ström lyser den röda LED:en stadigt.
  3. Dra ur strömsladden och sätt i den igen, och vänta en minut så att kameran hinner starta upp.
  4. Kontrollera så att din router har DHCP påslaget.
  5. Koppla in en nätverkskabel mellan kameran och routern för att se om det är problem med wifi-uppkopplingen. I så fall, gå till (11) nedan.
  6. Återställ kameran genom att trycka på knappen på kamerasladden I ungefär 5 sekunder tills den röda LED:en börjar blinka. Börja om med inställningarna.
 2. Kontrollera internetuppkopplingen på din telefon/platta.
2.     Jag kan inte hitta kameran med appen när jag ska installera den
 1. Kameran har ingen ström
 2. Kameran har inte startat upp ordentligt
 3. Kameran och telefonen är uppkopplade till två olika nätverk
 1. Se till att kamerans strömkabel är inkopplad. När kameran har ström lyser den röda LED:en stadigt.
 2. Låt kameran starta upp. Detta kan ta upp till en minut.
 3. Se till att telefonen och kameran är uppkopplade mot samma router. Annar kommer de inte kunna se varandra.
3.     Jag hittar inte min router i wifi-listan
 1. Kameran är utom räckhåll för routern
 2. Routern har bara 5 GHz-kapacitet
 1. Flytta kameran eller routern
 2. Koppla in kameran med en nätverkssladd istället då den inte stödjer 5 GHz
4.     Rörelsedetektorn överreagerar
 1. Känsligheten är för hög
 1. Se avsnittet om rörelsedetektion
5.     Bildkvaliteten är dålig
 1. Videoinställningarna är för låga
 2. Internetuppkopplingen är dålig
 3. IR-lamporna är påslagna
 1. Ändra videoinställningarna. Se avsnittet om avancerade inställningar.
 2. Flytta kameran närmare routern eller telefonen närmare routern eller en telefonmast
 3. IR-lamporna ger en svart-vit bild med färre detaljer
6.     Jag kan inte spela in video
 1. Inget SD-kort installerat
 2. SD-kortet behöver formateras
 3. Fel filter i händelselistan så videoklippen syns inte
 1. Installera ett SD-kort. SD-kortsspringan finns på kamerans baksida under gummilocket bredvid strömkabeln. SD-kortet ska vara Speed Class 10 för bästa resultat.
 2. Formatera SD-kortet. Se avsnittet om avancerade inställningar. OBS: All data på kortet kommer att försvinna!
 3. Se inspelningsavsnittet
7.     Emailfunktionen fungerar inte
 1. En av inställningarna är frånslagenn
 2. Emailinställningarna är felaktiga
 1. Alla tre inställningarna nedan måste vara påslagna: 
  1. Enable email alert
  2. Email-inställningarna
  3. Notify Enable för rörelsedetektorn
 2. Kontrollera email-inställningarna. Vi rekommenderar ett G-Mailkonto som avsändarkonto. Se avsnittet om rörelsedetektion.
8.     Det är vita fläckar i bilden nattetid
 1. IR-lamporna reflekteras mot en blank yta
 1. Flytta/rotera kameran något så att IR-reflektionerna inte träffar kameralinsen
9.     Minneskortsfel
 1. Minneskortet är inte Speed Class 10
 2. Kortet behöver formateras
 3. Kortet är fullt
 1. Byt SD-kort
 2. Formatera SD-kortet. Se avsnittet om avancerade inställningar. OBS: All data på kortet kommer att försvinna!
 3. Ta bort filer från kortet eller ställ in kameran så att den kan skriva över de äldsta filerna.
10.  Det är fel tid och/eller dag på videoklippen
 1. Tidszonen är felinställd
 2. Sommartiden är felinställd
 1. Byt tidszon i kameran. Se avsnittet om avancerade inställningar.
 2. Om det är sommartid, sätt Daylight Saving till Enable. Se avsnittet om avancerade inställningar.
11.  Kameran fungerar inte med wifi
 1. Kameran är inte inom räckvidd för routern
 2. Hotspot-läget är på
 3. Kameran har återgått till sina grundinställningar
 4. Routerlösenordet är fel så kameran kan inte koppla upp sig
 5. Routerns SSID innehåller specialtecken
 6. Routern är inte lösenordsskyddad.
 1. Flytta kameran närmare routern.
 2. Hitta kamerans hotspot i din telefons wifi-inställningar. Se installationsguiden: Installationsguide : Luda.Farm 
 3. Återställ kameran genom att trycka på resetknappen i 10 sek och följ installationsguiden i länk ovan. 
 4. Kontrollerna routerns lösenord
 5. Ändra routerns SSID och SSID lösenord så att det enbart innehåller standardtecken (inte åäö#& och liknande)
 6. För att installationen ska fungera med routern via WiFi måste routern ha ett lösenord. Om du har andra enheter i nätverket som kräver en lösenordsfri anslutning kan du skapa ett gästnätverk med lösenord på routern som du använder till kameran.
12.  Jag har glömt lösenordet
Se FAQ-avsnittet 
13.  Bilden är svart-vit
 1. IR-lamporna är på.
 1. Kameran står i mörker. Flytta den till ett ljusare läge.