Grundläggande  inspelning

För att använda inspelningsfunktionen behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare.

  • Sätt in SD-kortet i kortplatsen på monitorns sida.
  • För att påbörja videoupptagning med kameran, tryck på Rec-knappen. För att stoppa inspelningen, tryck på Rec-knappen på nytt.
  • För att visa det inspelade klippet, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info ->  Anteckningsblock

                         

  • Välj den dag då du spelade in klippet. (Dagar där klipp finns sparade är markerade) Klippets  namn  är inspelningstiden.

Inställningar  för inspelning


Tryck på följande ikoner för att få tillgång till inställningarna för inspelning: Menyflik -> Info -> Kugghul -> Recorder SetupRörelsesensor 

Standardinställningen för rörelse- sensorn är aktiverad, på låg känslighet. Tryck på en kamerakanal för att antingen ändra inställningen till högre känslighet eller för att stänga av rörelsesensorfunktionen för den specifika  kameran.


E-postvarning

Det är möjligt att låta skärmen skicka en varning via e-post, när rörelsesensorn aktiveras:

Din e-postleverantör bör kunna tillhandahålla alla nödvändiga detaljer. Använd inställningarna nedan  för e-postnotifiering.

SMTP Server: smtp.gmail.com SMTP Port: 465

Username: xxx@gmail.com Password: *******

Email to: yyy@gmail.com SSL checkbox checked

LUDA.farm rekommenderar Gmail som avsändaradress. Avsändaradress (”Username”) och mottagaradress (”Email to:”) måste vara olika.

Schemalagd  inspelning  • Välj den kamera du önskar spela in med.
  • Tryck på timmar eller minuter, och använd upp och ned-

pilarna för att ställa in start- och sluttiden för inspelningen.

  • För att ställa in datum, tryck på det tomma fältet och välj sedan en dag från kalendern.
  • Tryck Spara.

Det är möjligt att planera in fem olika inspelningar. Tryck på någon av siffrorna till höger för att välja ett annat  inspelningsspår.