I detta felsökningskapitel kommer vi att anta att du har installerat och monterat alla delar av ditt farmCam-system.

Felsökning är också tillgänglig online på http://luda.farm Se kapitel 20 för kontaktinformation till vår kundservice.

1. Vi börjar felsökning med hjälp av den bärbara LCD – skärmen.

– Om skärmen inte startar upp, försök först att hålla inne strömknappen i 5 sekunder.

Om detta inte hjälper, gå till del 2

– Om kamerabilden inte är synlig på displayen, gå till del 3

– Om bilden är svart-vit/saknar färger, är kameran sannolikt i nattljusläge. När nattljuset är på, blir bilden svart-vit. Detta är normalt.

– Om du har problem med att kopla skärmen till internet, gå till del 4.

2. Kontrollera att skärmen är kopplad till en strömkälla. Kontrollera också följande:

– Försök både att koppla strömadaptern direkt till skärmen, och att koppla strömmen till laddningsstället.

– Om du upplever problem med att ladda monitorn, eller om bildskärmen är svart trots att LCD-monitorn har strömtillförsel, vänligen kontakta kundservice.

Ladda aldring monitorn med någon annan adapter än den inkluderade 5V adaptern! Laddning med fel adapter kan leda till skador på utrustningen som ej täcks av garantin.

3. Om du inte kan se kamerabilden, försök med följande :

– Kontrollera att kameran är parad med monitorn. Se kapitel 11.

– Kontrollera ström- och antennkopplingen till kameran. Kamerans strömindikator bör lysa.

– Kontrollera om kamerabilden blir synlig på monitiorn om du placerar monitorn inom några få meters räckvidd från kameraantennen.

– För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice.

4. Om du har problem med att koppla skärmen till internet, kontrollera följande:

– Försäkra dig om att Ethernet-kabeln är kopplad till laddningsstället och till rätt port i ditt bredbandsmodem/router. (Vänligen se bruksanvisningen till ditt modem/router)

– Kontrollera din internetuppkoppling. (Fungerar internetuppkopplingen på din dator?)

– Försök att koppla om genom att följa stegen i kapitel 12 igen.

– För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice.