Monitor

Välj rätt strömkabel beroende på hur monitorn ska drivas, och koppla strömkabeln till monitorns kabel.

Om monitorn ska drivas direkt från fordonets elsystem, koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol. Om den vita kabeln kopplas till den positiva kabeln för backljuset så kommer monitorn automatiskt att byta till kanal 4 när backljuset tänds. Det är inte nödvändigt att koppla in den vita kabeln om denna funktion inte ska användas.

Om monitorn ska drivas via 12V cigarettuttaget, sätt i adaptern i uttaget.

Fäst den solfjäderformade monitorställetpå gaffeltrucken och fäst sedan monitorn i monitorstället.

mC-monitor-installation

Kamera

 

Koppla kameran till PowerBank-batteriet och placera kameran och batteriet på önskat ställe.

Om kameran ska drivas direkt från fordonets elsystem, fäst kamerafästet ordentligt på lämplig plats. Använd förlängningen till kamerans strömkabel och koppla den svarta kabeln till jord och den röda kabeln till elsystemets positiva pol.