Problem Tänkbart fel Åtgärd
 1. Jag kan inte se kamerabilden på monitorn
 1. Monitorn är helt svart.
 2. Monitorn är helt svart men den röda strömindikatorn på monitorn lyser.
 3. Monitorn visar “No Signal”.
 1. Det finns ingen ström till monitorn. 
  1. Se till att maskinens motor går så att cigarettuttaget har ström.
  2. Kontrollera monitorns ströminkoppling. Om cigarettadaptern används så visar den röda LED:en på adaptern om den har ström.
  3. Kontrollera så att monitorkabelns ände är ihopkopplad med kabeln som är kopplad till strömkällan.
 2. Monitorn är inte påslagen. Tryck på den runda knappen i cirka 3 sekunder.
 3. Det finns ingen kamera som sänder på denna kanal. 
  1. Se till att antennerna sitter fast på både kameran och monitorn.
  2. Använd pilknapparna för att gå igenom alla kanaler för att hitta kanalen som kameran sänder till.
  3. Kontrollera så att kameran får ström. En röd LED ovanför kameralinsen lyser om kameran har ström.
  4. Försök att koppla kameran och monitorn igen (se avsnittet “Lägg till en kamera”).
  5. Flytta kameran närmare monitorn för att se om de är för långt bort från varandra (se (3) i detta avsnitt).
 1. Det kommer oljud från monitorn
 1. Kameran och monitorn är för nära varandra och orsakar rundgång
 1. Flytta kameran längre bort från monitorn eller sänk volymen (se avsnittet ”Menyfunktioner/Inspelning”).
 1. Bilden är hackig
 1. Kameran och monitorn är för långt ifrån varandra, eller så finns det för mycket signaldämpande material emellan dem.
 1. Skapa en bättre signalväg mellan kameran och monitorn. 
  1. Flytta kameran eller monitorn något för att få fri sikt mellan antennerna.
  2. Använd extraantennen (art. nr. 5027).
 1. Bilden är svart-vit
 1. IR-ljuset är på.
 2. Färginställningarna behöver justeras.
 1. IR-ljuset slås på i mörker. Försök att placera kameran på ett ljusare ställe.
 2. Se avsnittet ”Menyfunktioner/Bild”).
 1. Inspelningsfunktionen fungerar inte
 1. Det finns inget SD-kort i monitorn
 1. Sätt i ett micro SD-kort (se avsnitten ”Installera ett SD-kort” och ”Menyfunktioner/Inspelning”).